top of page

DANSK: COOKIE POLITIK

DANSK: PERSON DATA POLITIK

 

ENGLISH: COOKIE POLICY

ENGLISH: PERSONAL DATA POLICY

 

 

 

COOKIE POLITIK

 

På hjemmesiderne www.copenhagenmuse.com, www.copenhagenmuse.dk, (herefter “Vores sider”) anvender vi cookies i overensstemmelse med nærværende cookiepolitik.

 

1. Ejeroplysninger

Brands of Scandinavia a/s

Birkemosevej 11 B

DK-6000 Kolding

VAT 31937817

+45 7070119

mail@brandsofscandinavia.com

 

2. Hvad er en cookie?

Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at levere en given service på hjemmesiden.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone el. lign.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan således ikke indsamle oplysninger fra brugerens computer eller sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte 3. parter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden.

Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren gen-besøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.

 

3. Cookies på vores sider

På vores sider bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og til at forenkle og forbedre dit besøg. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere.

Vi bruger følgende typer cookies på vores sider:

1. part cookies:

 

Session Cookie

Adskiller brugerne fra hinanden

Udløber når du forlader siden

 

3. parts cookies på vores sider

Navn: Google analytsics

Type: Statistik

Formål: Statistik

Varighed: 2 år

 

Persistent cookie

Indsamle statistik om, hvornår brugeren har besøgt hjemmesiden samt oplysninger om, hvilke sider brugerne typisk kommer fra og går videre til.

2 år

 

4. Hvordan fjernes/undgås cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies.

Hvis du anvender en PC kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:

 Internet Explorer

 Mozilla Firefox

 Google Chrome

 Opera

 Safari

 Flash cookies

 

5. Hvorfor informerer vi om cookies?

Alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens IT- udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

 

 

6. Behandling af persondata

For yderligere information om hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, kan du læse vores persondatapolitik, som du finder lænegfre nede.

 

7. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til nærværende cookiepolitik, kan du kontakte os på mail@brandsofscandinavia.com

 

 

18.04.18

 

 

 

PERSONDATA POLITIK

 

Hos Brands of Scandinavia (”BoS”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for BoS’ måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside.

 

1.Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Brands of Scandinavia a/s

Birkemosevej 11 B

DK-6000 Kolding

VAT 31937817

+45 7070119

mail@brandsofscandinavia.com

 

2. Indsamling af personoplysninger

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger om dig. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, samt oplysninger om din navigation på hjemmesiden.

 

Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling.

 

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du tilmelder dig BoS’ nyhedsbrev

 • Når du opretter en kundekonto på vores B2B

 • Når du deltager i en af BoS’ konkurrencer

 

Selvom du bruger din e-mailadresse i mere end ét af ovenstående tilfælde, bliver dine oplysninger kun samlet og registreret ét sted. Dermed kan dine oplysninger fx genbruges, når du handler hos os, og du undgår samtidig at modtage samme markedsføringsmateriale fra BoS flere gange.

 

3. Anvendelse af personoplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål nu eller i fremtiden:

 • Tilmelding til nyhedsbrev

 • Administration af brugerkonto / profil

 • Deltagelse i konkurrencer eller andre events

 • Fremsendelse af andet markedsføringsmateriale, herunder invitationer til events og tildeling af værdikoder

 • Indsamling og evaluering af forbrugeranmeldelser

 • Statistik

 • Øvrige markedsføringstiltag

 

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

BoS fører statistik over, hvilke områder af websitet vores brugere besøger samt hvilke produkter, der er brugernes foretrukne. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af websitet. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derimod data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender Vores sider, og forsøger på denne baggrund at gøre websiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på Internettet, når du forlader vores site. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, fortrækker. Denne information bruges også til at forbedre websitet. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugers brug og navigation på vores webside. Og vi sælger eller videregiver ikke dine købsinformationer til tredjepart.

 

4. Videregivelse til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

 

5. Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til BoS’ samarbejdspartnere, som leverer ydelser på BoS’ vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på BoS’ vegne og i overensstemmelse med BoS’ instruks.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

 

6. BoS overfører ikke data til tredjelande

 

7. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 4. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

 

8. Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her over.

 

9. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

 

10. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger, herunder mod profilering/automatiske afgørelser. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

 

11. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på mail@brandsofscandinavia.com eller telefon 70 70 11 19.

 

12. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

 

13. Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os pmail@brandsofscandinavia.com eller telefon 70 70 11 19. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Brands of Scandinavia a/s

Birkemosevej 11 B

DK-6000 Kolding

 

14. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 14 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

 

 

18.04.18

 

 

 

COOKIE POLICY

 

On our websites www.copenhagenmuse.com, www.copenhagenmuse.dk (from now called “Our pages”)we use cookies in accordance with this cookie policy.

 

1. Owner information

Brands of Scandinavia a/s

Birkemosevej 11 B

DK-6000 Kolding

VAT 31937817

+45 7070119

mail@brandsofscandinavia.com

 

2. What is a cookie?

Today, cookies are used by almost all websites and are in many cases necessary to provide a specific service on the website.

A cookie is a small text file which is stored on the user’s IT equipment (such as a PC, tablet, smartphone, etc.) allowing the website to recognise the equipment. Cookies may for instance be used for the purpose of preparing statistics of the users’ website use and for optimisation of website contents. A cookie is a passive file and cannot collect information from the user’s computer or spread computer virus or other harmful programs. Some cookies are placed by websites (third parties) other than the one stated in browser’s address line (the URL). The contents of such cookies may be of a general nature, but they may also be, for example, analytical tools or embedded comment fields. This means that cookies are stored from parties other than the one owning the website.

Some cookies are created temporarily and expire at the end of the user session when the browser is closed (session cookies). Other cookies are stored on the user’s IT equipment for a longer period of time (persistent cookies). When the user revisits a website, new session cookies will be placed in the temporary memory, whereas a persistent cookies will be renewed.

 

3. Cookies at Our pages

We use cookies on Our pages to analyse how our website is used and to enhance and simplify your visit. The information provided in the statistics is anonymous and cannot be used to identify named users.

 

The following first-party cookies are placed on Our pages

 

Session cookies

Separate users from each other.

Expire when the browser is closed.

 

In addition, the following third parties place cookies on Our pages

 

Name: Google analytsics

Type: Statistic

Purpose: Statistic

Duration: 2 years

 

Persistent cookies

Collect statistics on when the user has visited the website as well as information about the websites from which the users generally visit the site and which websites they generally proceed to.

2 years

 

4. How to delete/decline cookies?

How to delete or decline cookies depends on your browser.

If you use a PC, you may delete cookies by using the shortcut keys [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

If this does not work, or if you use, for example, a MAC computer, you must click on the link in the browser you use:

 •  Internet Explorer

 •  Mozilla Firefox

 •  Google Chrome

 •  Opera

 •  Safari

 •  Flash cookies

 

5. Why do we provide information about cookies?

All Danish websites are under the obligation to inform users about the cookies placed on the user’s IT equipment. The information must be in accordance with the “Executive Order on Information and Consent required in case of Storing or Accessing Information in End-user Terminal Equipment” (bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr) (generally referred to as the “Executive Order on Cookies” (cookiebekendtgørelsen)).

 

6. Processing of personal data

For further information about how we process your personal data, please see our privacy policy, which you can find below.

 

7. Contact

If you have any questions regarding this cookie policy, you may contact us at mail@brandsofscandinavia.com.

 

 

11.07.2019

 

 

 

PERSONAL DATA POLICY

 

At Brands of Scandinavia a/s (“BoS”) data protection and confidentiality is a high priority. This privacy policy sets out clear guidelines for how BoS processes your personal data. Further, we explain how we use the personal data that you leave and/or provide when you visit our website and use the various services on the website.

 

1. Data controller and contact information

This website is operated and owned by:

Brands of Scandinavia a/s

Birkemosevej 11 B

DK-6000 Kolding

VAT 31937817

+45 7070119

mail@brandsofscandinavia.com

 

2. Collection of personal data

You will always be informed in connection with collection of personal data about you. The personal data collected by us may include, for instance, your name, your email address, and similar identification data, including information about your navigation on the website.

 

In connection with the submission of your data it will always be stated whether the submission is voluntary or necessary for completing the desired action.

 

Your personal data is collected in one or several of below cases:

 • When you sign up for BoS newsletter

 • When you sign up for BoS customer club/loyalty club (either online or in BoS stores)

 • When your participate in one of BoS competitions

 

If you use your email address in more than one of the above cases, your personal data will only be collected and registered in one place. This way your information is already stored when you shop at us, and you will not receive the same marketing material from BoS more than once.

 

3. Use of personal data

Personal data is now or in the future collected and will be used in connection with:

 • Sign-ups for newsletter

 • Management of customer club/loyalty club

 • Management of user accounts/profiles

 • Participation in competitions and/or other events

 • Send-outs of other marketing material, including invitations to events and allocation of discount codes

 • Collection and evaluation of consumer reviews

 • Statistics

 • Other marketing initiatives

 

Please note, that we will only use your personal data to send marketing material if you prior have given your explicit consent, unless legislation allows us to contact you without your prior consent.

BoS keeps statistics about which areas of the site our users visit and which products the users prefer. This data does not contain personal data. Knowledge about the users’ use of the website is gained with help from the collected data. This information is used to improve the website. We do use data about how our users navigate, to better understand how our users use Our pages, and from that we try to improve the website. We are not able to see where you come from or where you are going on the internet after you leave our site. Furthermore, we collect information about what products our users, as a unit, prefers. This information is also used to improve the website. We do not sell or otherwise disclose information about how our user navigate and use our website.

 

4. Transfer to other data controllers

We do not transfer your personal data to a third party without your consent. Under specific circumstances and with reference to legislation, it might be necessary to transfer information to public authorities or the police. For example, information may be disclosed to the police in case of suspicion of credit card fraud.

 

5. Disclosure to data processors

Your personal data is disclosed to partners of BoS who deliver services on behalf of BoS, for example in relation to send-outs of newsletters. These partners only process the personal data on behalf of BoS and in accordance with the instructions of BoS.

In the case of a re-organization, full or partial sale of the company, any disclosure in such connection will be in accordance with current legislation for the processing of personal data.

 

6. We do not transfer data to third countries

 

7. Deletion of personal data

We will delete your personal data when we no longer need to process them in relation to one or more of the purposes set out above in section 4. However, the data may be processed and stored for a longer period in anonymized form.

 

8. Cookies

We use cookies on our website. You can read more about the use of cookies in our Cookie Policy, which you can find above.

 

9. Security

We have implemented security measures to ensure that our internal procedures meet our high security policy standards. Accordingly, we strive to protect the quality and integrity of your personal data.

 

10. Your rights

You are at any time entitled to be informed of the personal data about you that we process, but with certain legislative exceptions. You also have the right to object to the collection and further processing of your personal data including profiling/automated decision-making. Furthermore, you have the right to have your personal data rectified, erased or blocked according to the rules. Moreover, you have the right to receive information about you that you have provided to us, and the right to have this information transmitted to another data controller (data portability).

 

11. Withdrawal of consent

You may, at any time, withdraw any consent you have given and we will delete your personal data, unless we can continue the processing based on another purpose. If you wish to withdraw your consent, please contact us at mail@brandsofscandinavia.com or phone: +45 70 70 11 19.

 

12. Links to other websites etc.

Our website may contain links to other websites or to integrated sites. We are not responsible for the contents of the websites of other companies or for the practices of such companies regarding the collection of personal data. When you visit other websites, you should read the owners’ policies on the protection of personal data and other relevant policies.

 

13. Amendment of data etc.

If you want us to update, amend or delete the personal data that we have recorded about you, wish to get access to the data being processed about you, or if you have any questions concerning the above guidelines, you may contact us at mail@brandsofscandinavia.com or phone +45 70 70 11 19. You may also write to us at the following address:

Brands of Scandinavia a/s

Birkemosevej 11 B

DK-6000 Kolding

 

14. Complaints

If you wish to appeal against the processing of your personal data, please contact us by email, telephone or letter as indicated in section 14 above. You may also contact the Data Protection Agency, Borgergade 28, 5., 1300 Copenhagen K.

 

11.07.2019

bottom of page